เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 นี้ P.A. Motor & Friend Tour ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ทรงอวยพรลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านและครอบครัว จงพบแต่ความสุขและความสำเร็จตลอดทั้งปี
P.A. Car Rent Tour Service Maehongson One Day & Trip Trekking
พี.เอ. มอเตอร์แอนด์เฟรนด์ทัวร์ บริการรถเช่า นำเที่ยวเชิงธรรมชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
0 5361 4220, 08 6180 7031
LINE ID: 0861807031
รถจักรยานยนต์ (Motor) รถยนต์นั่งและรถกระบะ (Caar & Pick up truck)
Honda - Dream 100 & 125cc
เกียร์กึ่งอัตโนมัติ (Semi-automatic transmission)
ผู้โดยสาร Passenger x 2P
Honda - Wave 100cc
เกียร์กึ่งอัตโนมัติ (Semi-automatic transmission)
ผู้โดยสาร Passenger x 2P
Honda - Click & Click i 125cc
เกียร์อัตโนมัติ (Automatic transmission)
ผู้โดยสาร Passenger x 2P
Honda - Scoopy i 110cc
เกียร์อัตโนมัติ (Automatic transmission)
ผู้โดยสาร Passenger x 2P

พี.เอ. มอเตอร์แอนด์เฟรนด์ทัวร์ บริการรถเช่า นำเที่ยวเชิงธรรมชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน้าแรกรถให้เช่าโปรแกรมทัวร์การชำระเงินติดต่อเรา

© 2019 P.A. Motor & Friend Tour, All rights reserved.