เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 นี้ P.A. Motor & Friend Tour ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ทรงอวยพรลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านและครอบครัว จงพบแต่ความสุขและความสำเร็จตลอดทั้งปี
P.A. Car Rent Tour Service Maehongson One Day & Trip Trekking
พี.เอ. มอเตอร์แอนด์เฟรนด์ทัวร์ บริการรถเช่า นำเที่ยวเชิงธรรมชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
0 5361 4220, 08 6180 7031
LINE ID: 0861807031

PA MOTORCYCLE FOR RENT

MAEHONGSON ONE DAY TOUR & TRIP TREKKING

กังหันผลิตน้ำมันงาบ้านสบสอย (Sesame oil extraction with water turbines, Baan Sob Soi )

จุดผ่อนปรนการค้าชายแดน ไทย - พม่า บ้านแม่สามแลบ (Temporarily permitted area,Thailand - Myanmar, Baan Mae Sarm Lab checkpoint)

ถ้ำแม่ละนา (Mae La Na Cave)

ทุ่งบัวตอง ดอยแม่เหาะ (Mexican sunflower fields, Mae Hor Mountain)

ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ (Mexican sunflower fields, Mae U-kor Mountain)

น้ำตกหมอแปง (Mor Pang Waterfall)

น้ำพุร้อนเมืองแปง (Muang Pang Hot Spring)

บ่อน้ำร้อนผาบ่อง (Pa Bong Hot Spring)

บ้านกะเหรี่ยงแม่สะกั๊วะ (Mae Sa Gua Karen Villages)

โป่งน้ำร้อนเมืองแปง (Muang Pang Salt-lick Hot Springs)

พระตำหนักปางตอง (Pang Tong Palace)

พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 (World War ll Museum)

ภูโคลน (Mud Mountain)

วนอุทยานแก้วโกมล (ถ้ำแก้วโกมล) (Kaeo Komon Forest Park aka Kaeo Komon Cave )

วนอุทยานน้ำตกผาเสื่อ (Pha Sua Waterfall Forest Park)

วัดกลาง (Klang Temple)

วัดก้ำก่อ (Kam Kor Temple)

วัดกิตติวงศ (Kittiwong Temple)

วัดจองกลาง (Jong Klang Temple)

วัดจองคำ (Jong Kham Temple)

วัดจองสูงหรือวัดอุทยารมณ์ (Jong Sung Temple aka Utthayarom Temple)

วัดจอมทอง (Jom Thong Temple)

วัดต่อแพ (Tor PPae Temple)

วัดน้ำฮู (Nam Hu Temple)

วัดพระธาตุดอยกองมู (Pratat Doi Kongmoo Temple)

วัดพระนอน (Pra Non Temple)

วัดม่วยต่อ (Muay Tor Temple)

วัดแสนทอง (San Thong Temple)

วัดหัวเวียงหรือวัดกลางเมือง (Hua Wiang Temple aka Klang Muang Temple)

ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอขุนยวม (Local Culturall Center Amphoe Khun Yuam)

ศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son Arts and Crafts Center)

สถานศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด (Nam Lod Cave Educational nature and Wildlife Lodge )

หมู่บ้านรักไทย - แม่ออ (Rak thai Village - Mae Au)

หมู่บ้านละว้า (ลัวะ) แม่ละอูบ (Lawa Village ( Lua ) Mae La Up)

อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา (Phraya Singhanatracha Memorial)

อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - ผาเสื่อ (Tham Pla - Pha Sua National Park)

อุทยานแห่งชาติ น้ำตกแม่สุรินทร์ (Mae Surin Waterfall National Park)

อุทยานแห่งชาติ สาละวิน (Salawin National Park)

อุทยานแห่งชาติ ห้วยน้ำดัง (Huay Nam Dung National Park)


พี.เอ. มอเตอร์แอนด์เฟรนด์ทัวร์ บริการรถเช่า นำเที่ยวเชิงธรรมชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน้าแรกรถให้เช่าโปรแกรมทัวร์การชำระเงินติดต่อเรา

© 2019 P.A. Motor & Friend Tour, All rights reserved.