เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 นี้ P.A. Motor & Friend Tour ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ทรงอวยพรลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านและครอบครัว จงพบแต่ความสุขและความสำเร็จตลอดทั้งปี
P.A. Car Rent Tour Service Maehongson One Day & Trip Trekking
พี.เอ. มอเตอร์แอนด์เฟรนด์ทัวร์ บริการรถเช่า นำเที่ยวเชิงธรรมชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
0 5361 4220, 08 6180 7031
LINE ID: 0861807031

PAYMENT

P.A MOTOR & FRIEND TOUR

คุณสามารถชำระเงินค่าบริการต่างๆ
โดยการชำระเป็นเเงินสด ได้ด้วยตนเอง ที่ร้าน P.A. Motors
ตามเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่างร้านกับผู้ใช้บริการ
ติดต่อชำระเงินได้ทุกวัน ในเวลาทำการตั้งแต่ 08.30 น. - 20.30 น.พี.เอ. มอเตอร์แอนด์เฟรนด์ทัวร์ บริการรถเช่า นำเที่ยวเชิงธรรมชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน้าแรกรถให้เช่าโปรแกรมทัวร์การชำระเงินติดต่อเรา

© 2019 P.A. Motor & Friend Tour, All rights reserved.